Kubínske spievanky r.2000 -FS Zázrivček

Vraciame sa v čase a chceme takto poďakovať aj ľudom ktorý nám k tomu boli nápomocný.

Po roku a pol, v decembry 1999 sa z pomedzi 13 heligonkárov vybrala táto partia chlapcov a začali sme nacvičovať prvé piesne.1.husle Tomáš Kazárik,2.husle Maroško Kôpka,kontra Miro Matúš a basička Peťo Mäsiar.Za krátko uzrela svetlo sveta nová destká ľudová hudba Zázrivček.V lete roku 2000 sa táto hudba stala LAUREÁTOM celoštátnej prehliadky detských ľudových hudieb v L.Mikuláši.V roku 2002 LAUREÁTA obhájili v Považskej Bystici .Dlhé roky boli jednou z mojích najlepších hudieb,ktorá sa folklóru upísala celým srdcom.Veľka vďaka patrí manželom Jozefovi a Hele Matúšovcom,ktorý nám dlhé roky boli veľkou organizačnou oporou.
Rád na toto obdobie spomínam!

Rozhovor s Milošom Bobáňom v časopise Úspešní manažéri

Rozhovor s Milošom Bobáňom v časopise Úspešní manažéri

Miloš Bobáň je profesionálnym folklórnym hudobníkom, zakladateľom folklórneho súboru Terchovec a vedúcim detských folklórnych súborov Zázrivček a Terchovček. V septembrovom čísle časopisu Úspešní manažéri vyšiel rozhovor s Milošom Bobáňom, ktorý vyšiel na Terchova.info v kompletnom znení: http://terchova.info/milos-boban-nas-folklor-nam-raz-budu-zavidiet-vsetky-krajiny-sveta/.