Bobáňovci- TERCHOVSKÝ ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV

Diváci v Zuberci spievalu spolu s nami,boli dojatí a my tiež.Krásny zážitok pre naše deti,ktoré hrali,spievali a tancovali ako o život.Krásne tri dni v lone Roháčov , odkiaľ sme si odniesli skvelý dojem s oravskej pohostinnosti.Priateľský prístup a organizácie na jednotku.Obrovská vďaka patrí usporiadateľom,ktorí ocenili našu snahu a prácu s deťmi a mládežou.Ďakejem naším deťom,ktoré odviedli výkony hodné profesionálov,ŽSS Podolie,ktorá prijala našu ponuku na spoluprácu.
Nesmieme zabudnúť na pomoc rodičov s prípravou a realízaciu programov,starostlivosťou o deti a samozrejme o dopravu.
Ešte raz ĎAKUJEM!!!
Miloš Bobáň

Touto cestou chceme poďakovať usporiadateľom a hlavne pani Pisárovej,vedúcej DsFS Brezinky,za perfektné podujatie,ktoré bolo zvládnuté na vysokej úrovni.Odniesli sme si hlboký zážitok a veľa nových muzikanských skúsenosti zo seminára o hudobných štýloch Horehronia,ktorý viedla Janka Ambrózová.

Marta Pisárová Milí Bobáňovci, boli ste ozdobou našej prehliadky nielen pre krásne kroje ale hlavne účinkovanie a celkový dojem, ktorý ste u ľudí zanechali. Verím, že naše stretnutie nebolo posledné a že spôsob ako s mladými pracujete, by mohol byť príkladom hlavne pre tých, ktorý sa mladým hudobníkom venujú. Nech sa vám darí rozdávať radosť a dobrú náladu, tak prepotrebnú v dnešnej dobe.