Bobáňovci- TERCHOVSKÝ ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV

Diváci v Zuberci spievalu spolu s nami,boli dojatí a my tiež.Krásny zážitok pre naše deti,ktoré hrali,spievali a tancovali ako o život.Krásne tri dni v lone Roháčov , odkiaľ sme si odniesli skvelý dojem s oravskej pohostinnosti.Priateľský prístup a organizácie na jednotku.Obrovská vďaka patrí usporiadateľom,ktorí ocenili našu snahu a prácu s deťmi a mládežou.Ďakejem naším deťom,ktoré odviedli výkony hodné profesionálov,ŽSS Podolie,ktorá prijala našu ponuku na spoluprácu.
Nesmieme zabudnúť na pomoc rodičov s prípravou a realízaciu programov,starostlivosťou o deti a samozrejme o dopravu.
Ešte raz ĎAKUJEM!!!
Miloš Bobáň