Kubínske spievanky r.2000 -FS Zázrivček

Vraciame sa v čase a chceme takto poďakovať aj ľudom ktorý nám k tomu boli nápomocný.

Po roku a pol, v decembry 1999 sa z pomedzi 13 heligonkárov vybrala táto partia chlapcov a začali sme nacvičovať prvé piesne.1.husle Tomáš Kazárik,2.husle Maroško Kôpka,kontra Miro Matúš a basička Peťo Mäsiar.Za krátko uzrela svetlo sveta nová destká ľudová hudba Zázrivček.V lete roku 2000 sa táto hudba stala LAUREÁTOM celoštátnej prehliadky detských ľudových hudieb v L.Mikuláši.V roku 2002 LAUREÁTA obhájili v Považskej Bystici .Dlhé roky boli jednou z mojích najlepších hudieb,ktorá sa folklóru upísala celým srdcom.Veľka vďaka patrí manželom Jozefovi a Hele Matúšovcom,ktorý nám dlhé roky boli veľkou organizačnou oporou.
Rád na toto obdobie spomínam!

Touto cestou chceme poďakovať usporiadateľom a hlavne pani Pisárovej,vedúcej DsFS Brezinky,za perfektné podujatie,ktoré bolo zvládnuté na vysokej úrovni.Odniesli sme si hlboký zážitok a veľa nových muzikanských skúsenosti zo seminára o hudobných štýloch Horehronia,ktorý viedla Janka Ambrózová.

Marta Pisárová Milí Bobáňovci, boli ste ozdobou našej prehliadky nielen pre krásne kroje ale hlavne účinkovanie a celkový dojem, ktorý ste u ľudí zanechali. Verím, že naše stretnutie nebolo posledné a že spôsob ako s mladými pracujete, by mohol byť príkladom hlavne pre tých, ktorý sa mladým hudobníkom venujú. Nech sa vám darí rozdávať radosť a dobrú náladu, tak prepotrebnú v dnešnej dobe.